Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 26
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 41841

επόμενη σελίδα