Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 94
Απόσταση από θάλασσα: 60 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22510)
τηλ. 71231

επόμενη σελίδα