Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 30
Κωδικός τηλεφώνου (22750)
τηλ. 41269

επόμενη σελίδα