Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 74
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22750)
τηλ. 71024

επόμενη σελίδα