Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 95
Κωδικός τηλεφώνου (22520)
τηλ. 61151

επόμενη σελίδα