Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 17
Κωδικός τηλεφώνου (22860)
τηλ. 22036, (22990) 46375, fax (22860) 24677, (22990) 46281

επόμενη σελίδα