Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 42
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ./fax 75533, 75053, Αθήνα 210-2814042

επόμενη σελίδα