Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Κωδικός τηλεφώνου (22840)
τηλ. 61410

επόμενη σελίδα