Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Κωδικός τηλεφώνου (22820)
τηλ. 51311, 51675, fax 51472, κινητό 6974314580

επόμενη σελίδα