Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73500
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 120
Απόσταση από θάλασσα: 250 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73393, 73107, fax 73395
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73412
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 19
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ./fax (22850) 73568, κινητό 6937142350, Αθήνα τηλ./fax 210-2924740
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73253, 73505, 73506, fax 73244, Αθήνα 210-6842311, 6048199, κινητό 6937188750
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 19
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73208
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 31
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ./fax 73528, κινητό 6947020403
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73580
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Κωδικός τηλεφώνου (22850)
τηλ. 73453

επόμενη σελίδα