Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 138
Κωδικός τηλεφώνου (2810)
τηλ. 305300

επόμενη σελίδα