Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 26
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 6
Κωδικός τηλεφώνου (2810)
τηλ. 861070

επόμενη σελίδα