Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 10
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 406
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26710)
τηλ. 93112, 91111, fax 92638
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 212
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26710)
τηλ. 94400
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 181
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26710)
τηλ. 92280
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 85
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26710)
τηλ. 94271

επόμενη σελίδα