Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιούλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 16
Απόσταση από θάλασσα: 900 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 31173
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 50
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93189
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 102
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93224
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 71
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93862
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 467
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 97100
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 107
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 91417
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 399
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93490
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 108
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93951
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 14
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93241
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93646
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 70
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93246
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 558
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 97100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93205
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 52
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93855
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 240
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93053
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 106
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (26610)
τηλ. 93208

επόμενη σελίδα