Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 782
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ 45700
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 349
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62041
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 60
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62041
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 26
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 78754
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 720
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 67067
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62498
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 1368
Απόσταση από θάλασσα: 250 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 68720
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 215
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62703
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 152
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62703
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 284
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 85802
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 532
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62714
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 538
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 116
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 62480
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 900
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 87736
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 373
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 67040
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 1176
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22410)
τηλ. 66060

επόμενη σελίδα