Είδος Μονάδας: Επιπλ.Κατ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 4
Απόσταση από θάλασσα: 8 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22460)
κινητό 6937181225
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 8
Κωδικός τηλεφώνου (22460)
τηλ. 45215
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 6
Κωδικός τηλεφώνου (22460)
τηλ. 45347
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 6
Κωδικός τηλεφώνου (22460)
τηλ. 45028
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22460)
τηλ. 45208, 45333
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.

επόμενη σελίδα