Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 18
Κωδικός τηλεφώνου (22970)
τηλ. 91353

επόμενη σελίδα