Είδος Μονάδας: Boutique Hotel
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 23
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 53873, fax 53878

επόμενη σελίδα