Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Αύγουστος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 14
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 41214
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 43
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 41383
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 49
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 41205
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 133
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 41294
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 36
Απόσταση από θάλασσα: 40 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 41278
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 57
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 41246

επόμενη σελίδα