Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 105
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 51831, fax 52838
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 99
Απόσταση από θάλασσα: 200 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 51281
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 51171
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 24
Απόσταση από θάλασσα: 60 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25930)
τηλ. 52800, fax 58015

επόμενη σελίδα