Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 22
Κωδικός τηλεφώνου (23860)
τηλ. 31080, τηλ. ταβέρνας 31206, fax 31081

επόμενη σελίδα