Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 55
Κωδικός τηλεφώνου (22650)
τηλ. 82050

επόμενη σελίδα