Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 12
Κωδικός τηλεφώνου (22370)
τηλ. 21122

επόμενη σελίδα