Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 57
Κωδικός τηλεφώνου (26440)
τηλ. 43263

επόμενη σελίδα