Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 76
Κωδικός τηλεφώνου (27570)
τηλ. 41429
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 45
Κωδικός τηλεφώνου (27570)
τηλ. 41083

επόμενη σελίδα