Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 49
Απόσταση από θάλασσα: 400 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22710)
τηλ. 70180

επόμενη σελίδα