Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23982
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 47
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 25416
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 35
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 23344

επόμενη σελίδα