ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:    Κεντρική Μακεδονία   >   Χαλκιδική   >   Καλάνδρα - Ποσείδι
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 287
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 42103, fax 42028
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 86
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 41078
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 76
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 41750
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 120
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 41550
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 41257
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 322
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 41323
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 136
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 42037
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 45
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 43100
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 124
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 42030
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 72
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (23740)
τηλ. 42346

επόμενη σελίδα