Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 11
Απόσταση από θάλασσα: 700 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. (25510) 98318
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 105
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 98291, ελέγξτε αν λειτουργεί το κάμπινγκ
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Απόσταση από θάλασσα: 800 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 98230
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 40
Απόσταση από θάλασσα: 300 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (25510)
τηλ. 98233

επόμενη σελίδα