Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 56
Κωδικός τηλεφώνου (24320)
τηλ. 22293
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 28
Κωδικός τηλεφώνου (24320)
τηλ. 24802
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 52
Κωδικός τηλεφώνου (24320)
τηλ. 22727

επόμενη σελίδα