Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Κωδικός τηλεφώνου (26560)
τηλ. 29030
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 10
Κωδικός τηλεφώνου (26560)
τηλ. 41309
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 88
Κωδικός τηλεφώνου (26560)
τηλ. 42222, 42650, 41110, fax 41267, κινητό 6932740893

επόμενη σελίδα