Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 33
Κωδικός τηλεφώνου (26560)
τηλ. 41684
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Κωδικός τηλεφώνου (26560)
τηλ. 29030

επόμενη σελίδα