Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 17
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 41298

επόμενη σελίδα