Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 37
Απόσταση από θάλασσα: 130 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 91200

επόμενη σελίδα