Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 85
Κωδικός τηλεφώνου (22260)
τηλ. 41121

επόμενη σελίδα