Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 91
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22270)
τηλ. 31316

επόμενη σελίδα