Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Κωδικός τηλεφώνου (24670)
τηλ. 51209

επόμενη σελίδα