Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 48
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 22227, 210-6919111, fax 6910463
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 104
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 23373
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 57
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 23150
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 41
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 23397
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 35
Απόσταση από θάλασσα: 70 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 23381
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 64
Απόσταση από θάλασσα: 120 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 22711
Είδος Μονάδας: Νοικ.Δωμ/Διαμ
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 24
Απόσταση από θάλασσα: 180 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24240)
τηλ. 24238, 22280, fax 23367

επόμενη σελίδα