Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 350
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24270)
τηλ. 22520
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 120
Απόσταση από θάλασσα: 250 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24270)
τηλ. 24440
Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 122
Απόσταση από θάλασσα: 150 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24270)
τηλ. 21750
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 130
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (24270)
τηλ. 21971

επόμενη σελίδα