Είδος Μονάδας: Επιπλ.Κατ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 20
Απόσταση από θάλασσα: 350 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22940)
κινητό 6945993943, fax 210-6801478
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 993
Απόσταση από θάλασσα: 5 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22940)
τηλ. 29941-13000
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 271
Απόσταση από θάλασσα: 10 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22940)
τηλ. 56910
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 46
Απόσταση από θάλασσα: 80 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22940)
τηλ. 55122
Είδος Μονάδας: Κάμπινγκ
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 100
Κωδικός τηλεφώνου (22940)
τηλ. 55577

επόμενη σελίδα