Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Απόσταση από θάλασσα: 20 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 22734
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 152
Απόσταση από θάλασσα: 100 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 22216
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 228
Απόσταση από θάλασσα: 50 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 22741
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Μάρτιος - Νοέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 130
Απόσταση από θάλασσα: 2 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 22277

επόμενη σελίδα