Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 93
Απόσταση από θάλασσα: 30 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 92382
Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιούλιος - Οκτώβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 66
Απόσταση από θάλασσα: 500 μ.
Κωδικός τηλεφώνου (22980)
τηλ. 92312

επόμενη σελίδα