Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 68


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (28210)
τηλ. 38800