Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 44


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22820)
τηλ. 41591