Είδος Μονάδας: Ξεν.Επιπλ.Διαμ.
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 10


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22540)
τηλ. 31701