Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 14


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (28310)
τηλ. 74285