Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 48


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (26440)
τηλ. 23133