Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Μήνες Λειτουργίας: Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 32


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (22510)
τηλ. 71777