Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 330


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (28420)
τηλ. 25060