Είδος Μονάδας: Ξενοδοχείο
Δυναμικότητα σε Κλίνες: 13


Στις εγκαταστάσεις
Στα δωμάτια
 
Κωδικός τηλεφώνου (27950)
τηλ. 82555